Wij zijn Legal Notes.

Een nieuwe generatie advocatenkantoor.

Gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke geschillen.

Onze diensten

Commerciële geschillen

meer info

Ondernemingsrechtelijke geschillen

meer info

Interim

meer info

Wij zijn Legal Notes.

Een nieuwe generatie advocatenkantoor.

Gespecialiseerd in en gepassioneerd over het
oplossen van
zakelijke geschillen.

Onze filosofie

Legal Notes is een nieuwe generatie advocatenkantoor. Wij zijn dynamisch en onconventioneel, dagen de status quo uit en verleggen de grenzen.
Legal Notes is het resultaat van het najagen van onze dromen, onze passie voor het recht en ons beroep en onze onuitputtelijke drive om te strijden voor rechtvaardigheid.
meer info

Onze aanpak

meer info
Uit ervaring weten wij welke financiële en emotionele impact geschillen op bedrijven en individuen kunnen hebben. De gevolgen kunnen vergaand zijn. Er kan veel op het spel staan.
Daarom geloven wij dat geschillen, hoe onwelkom ze ook zijn, speciale aandacht en een zorgvuldige benadering en behandeling behoeven.
meer info

Track record

Een Nederlandse bierbrouwerij bijgestaan in een procedure tegen een buitenlandse distributeur over nakoming van een overeenkomst.
Een Belgische provider van communicatiediensten bijgestaan in procedures tegen een Nederlandse telecom provider over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een Belgisch bedrijf bijgestaan in voorlopig getuigenverhoor en bodemprocedure over nakoming van een bemiddelingsovereenkomst.
Een Qatarese koper van aandelen bijgestaan in een overnamegeschil en in een aansprakelijkheidsprocedure tegen voormalige advocaat.
Een verkoper van activa bijgestaan over de nakoming van een activa-overeenkomst.
Een retailorganisatie bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de voormalige directeur.
Tientallen aandeelhouders bijgestaan in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.
Een Nederlandse aanbieder van telecomdiensten bijgestaan tegen een Engelse telecom provider in diverse kort gedingen over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een investeerder bijgestaan in een geschil met een investeringsfonds.
Een producent van isolatiemateriaal bijgestaan tegen andere producenten in een collectieve actie over misleidende reclame.
Een postbedrijf bijgestaan in geschillen over nakoming van overeenkomsten.
Een Amerikaanse partij bijgestaan in diverse procedures over een vermeende toezegging tot het verstrekken van financiering aan een deelneming en opheffing van beslagen.
Een borg bijgestaan in een geschil na een aandelentransactie. Borgovereenkomst met succes vernietigd wegens dwaling.
Een Nederlandse producent van brandbestrijdingsvoertuigen bijgestaan tegen een in Hong Kong gevestigde koper over nakoming van diverse koopovereenkomsten.
Een verkoper van aandelen bijgestaan in een NAI arbitrage over schending van garanties.
Een bestuurder bijgestaan in een procedure over nakoming van zijn managementovereenkomst.
Tientallen bestuurders bijgestaan in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.
Een geldnemer bijgestaan in een procedure over terugbetaling van een geldlening.
Co-counseling in een procedure tegen een lid van een inkooporganisatie (vereniging) in de retailsector.
Een retailorganisatie bijgestaan in een procedure tegen een distributeur over de nakoming van een distributieovereenkomst.

Track record

Een retailorganisatie bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de voormalige directeur.
Een Belgisch bedrijf bijgestaan in voorlopig getuigenverhoor en bodemprocedure over nakoming van een bemiddelingsovereenkomst.
Een Nederlandse bierbrouwerij bijgestaan in een procedure tegen een buitenlandse distributeur over nakoming van een overeenkomst.
Een Belgische provider van communicatiediensten bijgestaan in procedures tegen een Nederlandse telecom provider over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een Qatarese koper van aandelen bijgestaan in een overnamegeschil en in een aansprakelijkheidsprocedure tegen voormalige advocaat.
Een verkoper van activa bijgestaan over de nakoming van een activa-overeenkomst.
Tientallen aandeelhouders bijgestaan in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.
Een Nederlandse aanbieder van telecomdiensten bijgestaan tegen een Engelse telecom provider in diverse kort gedingen over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een Nederlandse producent van brandbestrijdingsvoertuigen bijgestaan tegen een in Hong Kong gevestigde koper over nakoming van diverse koopovereenkomsten.
Een verkoper van aandelen bijgestaan in een NAI arbitrage over schending van garanties.
Een borg bijgestaan in een geschil na een aandelentransactie. Borgovereenkomst met succes vernietigd wegens dwaling.
Een retailorganisatie bijgestaan in een procedure tegen een distributeur over de nakoming van een distributieovereenkomst.
Co-counseling in een procedure tegen een lid van een inkooporganisatie (vereniging) in de retailsector.
Een bestuurder bijgestaan in een procedure over nakoming van zijn managementovereenkomst.
Een Amerikaanse partij bijgestaan in diverse procedures over een vermeende toezegging tot het verstrekken van financiering aan een deelneming en opheffing van beslagen.
Tientallen bestuurders bijgestaan in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.
Een geldnemer bijgestaan in een procedure over terugbetaling van een geldlening.
Een investeerder bijgestaan in een geschil met een investeringsfonds.
Een producent van isolatiemateriaal bijgestaan tegen andere producenten in een collectieve actie over misleidende reclame.
Een postbedrijf bijgestaan in geschillen over nakoming van overeenkomsten.

Track record

Een Nederlandse bierbrouwerij bijgestaan in een procedure tegen een buitenlandse distributeur over nakoming van een overeenkomst.
Een Belgische provider van communicatiediensten bijgestaan in procedures tegen een Nederlandse telecom provider over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een Belgisch bedrijf bijgestaan in voorlopig getuigenverhoor en bodemprocedure over nakoming van een bemiddelingsovereenkomst.
Een Qatarese koper van aandelen bijgestaan in een overnamegeschil en in een aansprakelijkheidsprocedure tegen voormalige advocaat.
Een verkoper van activa bijgestaan over de nakoming van een activa-overeenkomst.
Een retailorganisatie bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de voormalige directeur.
Tientallen aandeelhouders bijgestaan in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.
Een Nederlandse aanbieder van telecomdiensten bijgestaan tegen een Engelse telecom provider in diverse kort gedingen over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een Nederlandse producent van brandbestrijdingsvoertuigen bijgestaan tegen een in Hong Kong gevestigde koper over nakoming van diverse koopovereenkomsten.
Een verkoper van aandelen bijgestaan in een NAI arbitrage over schending van garanties.
Een borg bijgestaan in een geschil na een aandelentransactie. Borgovereenkomst met succes vernietigd wegens dwaling.
Een retailorganisatie bijgestaan in een procedure tegen een distributeur over de nakoming van een distributieovereenkomst.
Co-counseling in een procedure tegen een lid van een inkooporganisatie (vereniging) in de retailsector.
Een bestuurder bijgestaan in een procedure over nakoming van zijn managementovereenkomst.
Een Amerikaanse partij bijgestaan in diverse procedures over een vermeende toezegging tot het verstrekken van financiering aan een deelneming en opheffing van beslagen.
Tientallen bestuurders bijgestaan in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.
Een geldnemer bijgestaan in een procedure over terugbetaling van een geldlening.
Een investeerder bijgestaan in een geschil met een investeringsfonds.
Een producent van isolatiemateriaal bijgestaan tegen andere producenten in een collectieve actie over misleidende reclame.
Een postbedrijf bijgestaan in geschillen over nakoming van overeenkomsten.

Track record

Een Nederlandse bierbrouwerij bijgestaan in een procedure tegen een buitenlandse distributeur over nakoming van een overeenkomst.
Een Belgische provider van communicatiediensten bijgestaan in procedures tegen een Nederlandse telecom provider over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een Belgisch bedrijf bijgestaan in voorlopig getuigenverhoor en bodemprocedure over nakoming van een bemiddelingsovereenkomst.
Een Qatarese koper van aandelen bijgestaan in een overnamegeschil en in een aansprakelijkheidsprocedure tegen voormalige advocaat.
Een verkoper van activa bijgestaan over de nakoming van een activa-overeenkomst.
Een retailorganisatie bijgestaan in een bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure tegen de voormalige directeur.
Tientallen aandeelhouders bijgestaan in enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer.
Een Amerikaanse partij bijgestaan in diverse procedures over een vermeende toezegging tot het verstrekken van financiering aan een deelneming en opheffing van beslagen.
Tientallen bestuurders bijgestaan in bestuurdersaansprakelijkheidsprocedures.
Een geldnemer bijgestaan in een procedure over terugbetaling van een geldlening.
Een Nederlandse aanbieder van telecomdiensten bijgestaan tegen een Engelse telecom provider in diverse kort gedingen over nakoming van een samenwerkingsovereenkomst.
Een Nederlandse producent van brandbestrijdingsvoertuigen bijgestaan tegen een in Hong Kong gevestigde koper over nakoming van diverse koopovereenkomsten.
Een verkoper van aandelen bijgestaan in een NAI arbitrage over schending van garanties.
Een borg bijgestaan in een geschil na een aandelentransactie. Borgovereenkomst met succes vernietigd wegens dwaling.
Een retailorganisatie bijgestaan in een procedure tegen een distributeur over de nakoming van een distributieovereenkomst.
Co-counseling in een procedure tegen een lid van een inkooporganisatie (vereniging) in de retailsector.
Een bestuurder bijgestaan in een procedure over nakoming van zijn managementovereenkomst.
Een investeerder bijgestaan in een geschil met een investeringsfonds.
Een producent van isolatiemateriaal bijgestaan tegen andere producenten in een collectieve actie over misleidende reclame.
Een postbedrijf bijgestaan in geschillen over nakoming van overeenkomsten.

Dutch by birth,
international
in essence

Het laatste nieuws

Het laatste nieuws

Adres

Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam

Email

info@legalnotes.nl

Social

Adres

Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam

Email

info@legalnotes.nl

Social