Onze filosofie

Legal Notes is een nieuwe generatie advocatenkantoor. Wij zijn dynamisch en onconventioneel, dagen de status quo uit en verleggen de grenzen.  
Legal Notes is het resultaat van het najagen van onze dromen, onze passie voor het recht en ons beroep en onze onuitputtelijke drive om te strijden voor rechtvaardigheid.  

Legal Notes is Nederlands door geboorte, internationaal in essentie, reflecterend onze geografisch grenzeloze mindset, onze nieuwsgierigheid naar het onbekende en onze diepgewortelde interesse in verschillen en diversiteit.

Kwaliteit, transparantie en redelijke tarieven zijn voor ons vanzelfsprekend. Welkom in onze wereld.

Missie

Wij hebben ons tot doel gesteld beslechting van zakelijke geschillen toegankelijk, betaalbaar, efficiënt en duurzaam te maken.

Service van wereldklasse

Onze cliënten zijn de reden van ons bestaan. Wij koesteren hen en onze onderlinge relatie. Zij worden bediend met de grootste toewijding, zorg en service van wereldklasse. Wij behartigen hun belangen zoals wij onze eigen belangen zouden behartigen. Wij geven richting, helpen om besluiten te nemen en lossen problemen op, doordacht maar snel en efficiënt met een onafhankelijke blik en een resultaatgerichte houding.

Vertrouwen

Vertrouwen is een van onze kernwaarden. Wij geloven dat vertrouwen de basis is van de relatie tussen de cliënt en de advocaat. Wij nemen vertrouwen niet voor vanzelfsprekend maar doen ons best om het te verdienen.

Geïnteresseerd

Wij zijn goede luisteraars. Wij zijn geïnteresseerd in hetgeen voor onze cliënten belangrijk is, wat hen bezighoudt, wat zij van ons verwachten en hoe wij kunnen helpen.

Flexibel

Wij zijn flexibel en passen ons moeiteloos aan. Onze diensten zijn er om aangepast te worden aan de behoeften van onze cliënten.

Vanzelfsprekend

Kwaliteit, transparantie en redelijke tarieven zijn voor ons vanzelfsprekend.

Welkom in onze wereld

Onze aanpak

Uit ervaring weten wij welke financiële en emotionele impact geschillen op bedrijven en individuen kunnen hebben. De gevolgen kunnen vergaand zijn. Er kan veel op het spel staan. Daarom geloven wij dat geschillen, hoe onwelkom ze ook zijn, speciale aandacht en een zorgvuldige benadering en behandeling behoeven. Wij zijn gespecialiseerd in het voorkomen en oplossen van en het procederen over zakelijke conflicten. Wij hebben dat jarenlang gedaan. Met succes.
Wij zijn het ambacht van het procederen, de kunst van het schaken en tien stappen vooruit denken meester. Wij weten hoe het spel te spelen en laten ons niet verrassen. Wij opereren tactisch en strategisch. Als het aankomt op procederen, weten wij hoe rechters denken en oordelen. Daar anticiperen wij op.

Ambacht

Soms vraagt het beheersen en duurzaam oplossen van conflicten om meer. Ook zakelijke geschillen zijn vaak doordrenkt van emoties en onderbelichte belangen en wensen. Wij hebben daar oog voor, want zolang het beeld van partijen daardoor vertroebeld is, dient een oplossing zich niet aan. Wij doorgronden de dynamieken en de emoties in een conflict. Emoties reguleren wij, storende dynamieken doorbreken wij, om te komen tot de-escalatie. Pas dan kunnen partijen met een heldere blik hun conflict benaderen. Daarbij hoort ook de beslissing om wel of niet te procederen.

De-escalatie

Onze overtuiging is dat de beslissing om de gang naar de rechter te maken moet worden beschouwd als een zakelijke investeringsbeslissing die doordacht en realistisch moet worden genomen. Emoties zouden in die fase geen rol (meer) moeten spelen, wel een nauwkeurige financiële en juridische risicoanalyse. Daarbij begeleiden wij onze cliënten intensief.

Procederen

Wij zorgen dat we goed begrijpen wat de impact van het geschil en de uitkomst daarvan is op u en uw organisatie, op de huidige en de toekomstige situatie. Wij brengen zo nauwkeurig en objectief mogelijk het speelveld, alle goede en kwade kansen, alle zekerheden en onzekerheden en de te verwachten kosten in kaart.

Analyse

Als de benodigde financiële middelen om een procedure te bekostigen ontbreken of als het niet wenselijk is een procedure met eigen middelen te financieren, helpen wij onze cliënten om externe financiering aan te trekken via onze bevriende litigation funders of andere financiers.

Financiering

Wij vertellen u eerlijk wat wij van uw zaak vinden. Wij wijzen u het pad dat u volgens ons zou moeten volgen; schikken, procederen of een alternatief.

Plan

En wij lopen met u mee en blijven dat doen, soms achter u, soms voor u, maar vaak naast u, schouder aan schouder, totdat we onze bestemming bereiken.

Bestemming

Adres

Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam

Email

info@legalnotes.nl

Social